iTell AB
0200-210 230

Målsättning, kvalité och SLA

iTell bedriver ett systematiskt kvalitetsarbete där verksamheten planeras, kontrolleras och utvecklas i samråd med våra kunder och anställda.
iTells telefonister ska besvara samtalen med hög servicegrad och engagemang samt inneha god kunskap om kundens verksamhet och lokalisation.

Utförande, rutiner och dokumentation
Det är viktigt med delaktighet i kvalitetsarbetet och att arbetet innan uppstart och genomförande kartläggs. På så sätt får iTell ett bra underlag för bedömning av vilka faktorer som påverkar just vår verksamhet och kunder. Ansvarig telefonist utför en kvalitetskontroll av informationen i svarssystemet vilket sker månadsvis. Kvalitetskontrollen ligger till grund för korrekt samtalshantering och det är viktigt att ansvarig person hos kundföretaget informerar om förändringar som sker.

Kvalitetsarbetet på kundnivå sker genom uppföljning främst per telefon men kan även ske i samband med personligt kundbesök. När en ny kund kopplats in genomförs en uppföljning efter ca, 2-3 veckor. Frågorna avser främst hur man upplever samtalshantering, kunskap och servicenivå hos telefonisterna men även tekniska frågor eller funderingar. Btygskalan är från 1-6 där 6 är högsta betyg. Denna uppföljning sparas sedan ner i aktuellt CRM system och ny uppföljning planeras inom 3-6 månader där vissa frågor alltid är återkommande för korrekt jämförelse. En sammanställning för uppföljning om kundernas betyg och kundnöjdhet om iTell sker 1 gång per kvartal.

Mer om kundtjänst

Kontakta oss

eller ring 0200-210 230
Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...

Referenser

Stiftelsen Håll Sverige Rent

Håll Sverige Rent.png
Stiftelsen Håll Sverige Rent är en ideell organisation som verkar för minskad nedskräpning, ökad återvinning och för att främja individers och organisationers miljöansvar. Vår vision är ett skräpfritt Sverige! Håll Sverige Rent är kund sedan 2007 och iTell registerar anmälningar och svarar på frågor om skrot och miljöfarligt avfall.

"Vi är jättenöjda med iTell och vårt samarbete som ständigt utvecklats under åren som gått. Kunskapen och förtroendet är stort och personalen fungerar som om de vore våra egna!"

www.hsr.se

Lars Alm, Marknadschef Stiftelsen Håll Sverige Rent
iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook