iTell AB
0200-210 230

Beredskap för Coronaviruset

Med anledning av den påverkan som det nya coronaviruset (COVID-19) har på hela samhället vill vi ge en kort uppdatering kring hur vi på iTell arbetar och förbereder oss i rådande situation.
Vi i ledningen följer dagligen utvecklingen i samhället och myndigheternas riktlinjer. Jag vill försäkra dig om att vi aktivt och regelbundet arbetar med att vidta åtgärder i syfte att undvika smittspridning inom våra anläggningar för att bibehålla en så god och kvalitativ service som möjligt.
I vårt proaktiva arbete har vi bland annat redan utfört en inventering inom samtlig personal i Sandviken, -om vad de har för möjlighet att jobba hemifrån , dvs. en komplett mobil arbetsplats samt internet-förbindelser. Vi har även tagit hänsyn till personalens status, dvs, ev. risknivåer (ålder, underliggande sjukdomar, behov på arbetsplatsen etc. ) Därefter har vi redan under föregående vecka flyttat ett antal personer till hemarbetsplatser och planerar att flytta ytterligare personer under nuvarande vecka.

Vi har därefter redan i ett tidigt skede köpt ett antal extraplatser som vi har konfigurerat upp och enkelt paketerat, för att snabbt kunna flytta ut till andra platser om vi skulle behöva sanera hela vårt kontor. Vi har även utökat den redan höga kravet på städning och informerat personalen om vikten av att behålla en god hygien, för att minimera onödig smitt spridning.

Vi har påbörjat en ökning av bemanning om behovet skulle föreligga, främst med personal som arbetat på distans eller under perioder av ökad belastning.

Vi ger kontinuerligt ut uppdaterad information till våra medarbetare om hur smittspridningen kan minimeras och att man som medarbetare skall vara hemma vid minsta sjukdomssymtom.

Vi ser med tillförsikt på att VI tillsammans kan minska smittspridningen och på så sätt fortsätta leverera en hög kvalitativ telefoni service till våra kunder.

Har du några frågor eller funderingar så är du alltid välkommen att höra av dig till oss!

Mer om iTell

Kontakta oss

Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...