iTell AB
0200-210 230

Kvalite och miljöpolicy ISO

Arbetet på iTell skall kännetecknas av hög kompetens och lyhördhet för våra kunders, samarbetspartners och kollegors behov. Företagets interna spelregler skall vara kända för samtliga anställda. Kvalitetsarbetet skall präglas av initiativ, förbättringar och kunskap i samförstånd.
iTell ISO kvalite 

Vår kvalitetspolicy:

iTell skall ha ett högt kvalitetsmedvetande som genomsyrar all vår verksamhet och målet för kvalitetsarbetet är nöjda kunder.

Vi kravställer därför vår verksamhet där vi:
• Är lyhörda för kundernas krav och förväntningar
• Har rätt kompetens unikt för var kunds behov
• Har bra arbetsförhållanden för våra medarbetare
• Tar ansvar för att leverera rätt kvalitet
• Har vilja och förmåga att snabbt förändra oss till nya krav och förväntningar
• Regelbundet följer upp kundtillfredsställelse
• Ständigt förbättrar och utvecklar processer och medarbetare mot tydliga mål
• På bästa sätt tillgodoser iTells samtliga intressenters krav

Vi väljer leverantörer och partners som förstår, respekterar och har förmåga att leverera rätt kvalitet.
Vi anser att nyckeln till vår långsiktiga framgång helt beror på vår gemensamma förmåga att skapa förtroende samt ett mervärde för våra kunder.


iTell ISO miljö

Vår miljöpolicy:

Vår verksamhet omfattar telefoni service såsom Svarstjänst, Kundtjänst, Telemarketing.

• Utifrån våra betydande miljöaspekter eftersträvar vi en hållbar resursanvändning i
samband med resor, energiförbrukning, avfallshantering och förebygga utsläpp.
• Vi fastställer och följer upp miljömål och aktiviteter i vår affärsplan för att nå ständig förbättring.
• Vi efterlever gällande lagstiftning, interna riktlinjer, intressenternas krav och rekommendationer som berör verksamheten.
• Miljöpolicy kommuniceras till företagets intressenter via företagets hemsida.
• Vi strävar efter att få miljömedvetna och engagerade medarbetare genom utbildning
och information för att skapa ett aktivt miljöarbete.

Mer om iTell

Kontakta oss

eller ring 0200-210 230
Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...

iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook