iTell AB
0200-210 230

Svarstjänst

iTell svarstjänst ser till att rätt samtal kopplas till rätt person i rätt tid eller tar ett meddelande som skickas direkt via mail och/eller sms.

iTell svarstjänst hjälper stora som små företag, kommuner och offentlig förvaltning med olika telefonpassningsuppdrag. Våra största kunder har fler än 1 000 anställda i olika länder och våra minsta kunder är enmansföretag som ser fördelen av att aldrig förlora ett samtal.

iTells telefonister arbetar i det egna webbaserade svarssystemet iPass vilket bland annat innehåller samtliga av de uppgifter som återfinns via kundens eget HVD eller svarssystem/växel. Uppdatering sker löpande av kundansvarig telefonist antingen via telefonkontakt med företaget alternativt via mail i samband med lokala uppdateringar på befintlig växel. Kundens växelnummer vidarekopplas till ett specifikt svarsnummer för respektive företag/ort och besvaras enligt de riktlinjer som förmedlats av kunden. Vidarekoppling av samtal sker via sökningar på namn, position, avdelning, ansvarig chef, anknytning, adress, ansvarsområde etc. Vid ej svar, upptagen eller hänvisad anknytning förmedlas meddelande via mail, SMS eller fax utan kostnad.
 

Filtrera samtal

Kunder som ringer från företag och vill sälja olika produkter, tjänster etc. kan växeln filtrera bort och endast förmedla kontakter av intresse. Ni som kund väljer själva hur mycket eller lite ni vill använda tjänsten, vilket även kan variera efter behov eller säsong.

Effektiv samtalshantering när det behövs

Frigör viktiga resurser, låt iTell svarstjänst ta hand om samtalen.

Diagram telefonsamtal över dagen


Avtalstid för iTell svarstjänst

3, 6 eller 12 månader löpande.
Om kunden inte önskar förlänga avtalet efter avtalstiden skall detsamma sägas upp en månad innan avtalets upphörande, i annat fall förlängs avtalet löpande med tidigare antal månader som avtalstiden avsåg, så länge det inte omförhandlats.

Mer om svarstjänst

Kontakta oss

eller ring 0200-210 230
Kvalitet / SLA

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetstänkande. Kvalitetssäkringen är en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter och organisationer. 
Läs mer...

Referenser

SATS ELIXIA

satselixialogga.jpg

"I receptionen på vårt servicekontor, där jag ansvarar för inkommande samtal, vår kontorsmiljö samt att hjälpa våra besökare och medarbetare, är det bra att jag vid behov kan koppla på iTell och bli avlastad. iTell tar då samtalen så länge jag önskar. De som ringer oss får ett trevligt och professionellt bemötande och jag kan känna mig trygg i att vi aldrig missar något samtal!"

www.sats.se

Malin Himledahl, Receptionst - huvudkontoret SATS ELIXIA

Astma och Allergiförbundet

Astma och Allergiförbundet.png

Vi vill öka kunskapen hos andra om hur det är att ha ett osynligt handikapp som astma och allergi.

"Astma och Allergiförbundet är kund sedan 2013 på svarstjänsten och har valt att inte ha egen personal som besvarar samtal utan integrerad telefonist med iTell."

www.astmaoallergiforbundet.se

Anna-Karin Bruttini, Personalchef Astma och Allergiförbundet
iTell-gruppen iTell logo iCell logo stödjer Supports följ oss på iTell på Facebook